Lara Profinails » REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

CÍLEM LARA Profi Nails je vyřešit reklamaci vždy ku spokojenosti zákazníka.

 

Reklamační řád www.uvgely-laraprofinails.eu vychází z Nového občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatřuje zákonná lhůta 24 měsíců nebo 12 měsíců (při objednávce na IČO), pokud není uvedeno jinak.

 

 

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od dopravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce či vyzvednuto na České poště.

 

Povinost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Pokud zásilka jeví známky poškození (roztrhlá krabice či jakkoliv poničená) a bylo tím poškozeno zboží, kontakujte neprodleně prodejce, který zahájí reklamaci s poskytovatelem poštovních služeb či s dopravcem.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - dařový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Lhůta dle zákona je 8 dní počínaje dnem obdržení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Uplatnění reklamace

K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elekronicky nebo písemně, a to na adrese:

Michaela Bičová
Zábrančí I./312
763 02, Zlín

info@uvgely-laraprofinails.eu

tel. 737 730 350

 

Zboží lze reklamovat, pokud:

 • bylo dodáno zboží s vadou
 • na zboží je poskytována 24/12 měsíční záruka
 • Nesedí-li skutečné množství zboží s fakturovaným množstvím. Zákazník má právo podat reklamaci do 8 dnů od přijetí zboží. Zašleme chybějící zboží, či snížíme cenu nebo vymění špatně zaslané zboží - vždy po domluvě se zákazníkem.

 

Zboží nelze reklamovat z níže uvedených důvodu podle §53 odst. 8 občanského zákoníka zákona č. 40/1964

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

 

 

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět, nicméně se snažíme vyřizovat reklamace ihned po přijetí zboží u nás.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě uznané reklamace má kupující právo na vrácení poštovného pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII.

 

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO)
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
  • Zboží, které budete odesílat v rámci této garance vrácení peněz zpět na adresu obchodníka, je potřeba vrátit v původním obalu , nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Pokud zboží příjmeme v jiném stavu, cena může být snížená o náklady, které je potřeba vynaložit na uvedení zboží do původního stavu.
  • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
  • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
  • Při vrácení zboží se vrací náklady na zboží včetně poštovného.
  • Částka za výrobky bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.
  • Peníze po přijetí zboží budou vráceny podle §1829 NOZ nejpozději do 14 dnů bez zbytečného odkladu na Váš účet.

 

 

 

Naposledy upraveno dne 9.3.2016