Lara Profinails » OBCHODNÍ PODMÍNKY
Přečetl/a jsem si obchodní podmínky, jsem s nimi srozuměn/a a souhlasím s nimi.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby Michaela Bičová

se sídlem Zábrančí I./312 Zlín 763 02 

IČ: 04868013

DIČ: CZ8857084544

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve Zlíně

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.uvgely-laraprofinails.eu

 

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

 

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Prodávající

Michaela Bičová Zábrančí I./312 Zlín 763 02 IČ: 04868013

Kupující

Zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (IČO, DIČ)

 

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

III. Provozní doba

Objednávky přes tento internetový obchod jsou příjímány neustále, vyřizovány jsou dle potřeby. O víkendu, ve svátky omezeně, v době dovolené nefunguje či omezeně. Aktuální informace jsou vždy na úvodní straně eshopu.

 

 

IV. Ceny

V on-line shopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžik nákupu. Aktuální ceny všech objednaných položek jsou automaticky zaslány potvrzovacím emailem. Ceny jsou vždy konečné.

 

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu info@uvgely-laraprofinails.eu s textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této lhůtě ve výši 20% z celkové ceny objednaného zboží. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo přípočítání nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, doběrečné, balné, atd.) k další objednávce kupujícího. Pokud si kupující nepřevezme balíček zaslaný na dobírku, prodávající po něm bude požadovat zaplacení dobírky a další náklady.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Při splnění všech podmínek "Odstoupení od smlouvy" má Kupující nárok na vrácení nákladů na nejlevnější dopravu zboží k prodejci. Odstoupení od smlouvy není možné u zboží, kde již kupující porušil hygienický obal. Prodávající může cenu snížit o hodnotu zboží, kterou zboží ztratilo jinak, než běžným používáním. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@uvgely-laraprofinails.eu) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrověně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží (jako např. UV gely, pudr, liquid, atd.), u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

 

VII. Informace o produktech

Veškeré produkty jsou od certifikovaného německého výrobce a dalších výrobců EU. Tyto výrobky jsou podrobeny přísné kontrole a zaručují konzistentní kvalitu. Jak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Produkty jsou určeny pro profesionální použití a předpokládá se, že kupující zná všeobecnou znalost a technologické postupy pro správnou práci s materiálem, které získá na rekvalifikačním kurzu.

Při práci s materiálem kupující zajistí dostatečné větrání, uschovává mimo dosah dětí. Je si vědom, že výrobky dráždí oči, dýchací orgány, kůži, může vyvolat senzibilaci při styku s kůží, musí uchovávat obal těsně uzavřený, musí uchovávat mimo dosah zdrojů zapálení, při používání se nesmí jíst ani pít, kouřit, při požití je škodlivý, při zasažení očí musí ihned důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře, nespotřebovaný materiál musí chránit před denním světlem. Některý materiál, zejména některé barevné gely, se musí před použitím promíchat.

 

 

VIII. Čestné prohlášení kupujícího

Kupující si je náležitě vědom toho, že nabízené produkty jsou pro profesionální použítí. Tudíž je předpokládáno, že kupujícím je proškolená osoba, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu a zná technologické postupy a umí zacházet s těmito produkty. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.

 

 

IX.Platební podmínky

 1. Platba probíhá vždy předem na účet: 1298725032/3030 (AIR BANKA). Kupující vždy uvádí své celé jméno do zprávy pro příjemce a variabilní symbol, pokud je kupujícímu přidělen.
 2. Na přijetí platby prodávající čeká po dobu 3 pracovních dnů, pokud do této doby platba nepřijde, zboží je automaticky vráceno zpět do prodeje Je možné se samozřejmě domluvit i na pozdější platbě, ale vždy předem. Je možná i rezervace zboží. Pokud ale nebude dodrženo to, na čem jsme se domluvili, další rezervace již nebude možná. V případě nevyzvednutí balíčku na dobírku, prodávající bude požadovat úhradu poštovného s doběrečným a balného v plné výši.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 

X. Dodací podmínky

ZBOŽÍ ZASÍLÁME:

1) NA VAŠI ADRESU KURÝREM PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSILKOVNY DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU

2) ZÁSILKOVNOU NA VÁMI ZVOLENOU ADRESU, KDE SI SAMI VYZVEDNETE DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU

 

ČESKOU POŠTOU JIŽ NEZASÍLÁME. Pouze do zahraničí, kde je cena kurýrem vysoká, či tam kurýr nezasílá.

U objednávek nad 2000,- Kč (bez dopravy) je poštovné zdarma.

 

Počkejte na podklady k platbě, poštovné bude odečteno ručně. 

SLOVENSKO

Lze vyzvednout na pobočce zásilkovny. Cena dopravy je - Kč - do 5 kg.

Či je možné zaslat poštou s dobírkou přímo Vám na adresu - cena - - Kč

Je možné dohodnout odeslání kurýrem - na základní e-mailové domluvy.

Do zahraničí odesíláme dle domluvy.

OSOBNÍ PŘEVZETÍ: je možné po předchozí domluvě vyzvednout na adrese: Tyršova 1083, Zlín 76302. Pouze výdej zboží, neslouží jako prodejna, jsme pouze e-shop. Lze využít pouze po provedení řádné objednávky na našem e-shopu a u platby předem na účet.

Zboží odesíláme i do zahraničí, tzn. jak na Slovensko, tak i do Velké Británie, či Španělska, Francie apod. Neváhejte a kontaktujte nás, zjistíme Vám částku za poštovné či dopravu dle objemnosti objednávky. Snažíme se vždy najít tu nejlevnější variantu pro Vás.

 

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 100 EU(bez dopravy) - DOPRAVNÉ ZDARMA

 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Vrácení zboží - nákup na IČ

Na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ, se nevztahuje zákonná 14ti denní lhůta na vrácení či výměnu zboží. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Přesto umožňujeme vrácení zboží a to za odečtení 5% z ceny zboží, která bude předem uhrazená na náš podnikatelský čet. Nebudou proplaceny náklady za poštovné.

Vrácení zboží nad 14ti denní lhůtu

Vrátit zboží nad 14 dní je možné pouze po individuální domluvě. V případě akceptace vrácení peněz či zboží si účtujeme 15 % z ceny zboží, nebudou proplaceny náklady na poštovné.

 

 

XII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Michaela Bičová, zabránčí 1/312 internetová adresa: www.uvgely-laraprofinails.eu

4.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

XIII. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

 2. Každá ze stran je oprávněna ji vypovědět i bez důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů od doručení výpovědi druhé ze stran.

 3. Zpracovávané osobní údaje budou smazány nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy.

 

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE.

2.     Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy.

 

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Odchýlení se od těchto obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto obchodních podmínkách neaplikují.

 2. Znění těchto obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktualizováno 1.8.2022