NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 250,00 Kč (9,59 EUR)
skladem
naše cena 115,00 Kč (4,41 EUR)
skladem
naše cena 32,00 Kč (1,23 EUR)
skladem

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 50% Strašně moc 39% Nemnoho 6% Vůbec 5%

KONTAKTY

Alena Sádlíková
Němčany 251, 684 01
tel: 777 656 714
napište nám

» Obchodní podmínky / CONDIZIONI
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

 

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Prodávající

Alena Sádlíková, Němčany 251, 684 01, IČ: 01589679

Kupující

Zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (IČO, DIČ)

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.

III. Provozní doba

Objednávky přes tento internetový obchod jsou příjímány neustále, vyřizovány jsou dle potřeby. O víkendu a ve svátky omezeně.

IV. Ceny

V on-line shopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžik nákupu. Aktuální ceny všech objednaných položek jsou automaticky zaslány potvrzovacím emailem. Ceny jsou vždy konečné.

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu info@uvgely-laraprofinails.eu s textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této lhůtě ve výši 20% z celkové ceny objednaného zboží. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo přípočítání nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, doběrečné, balné, atd.) k další objednávce kupujícího. Pokud si kupující nepřevezme balíček zaslaný na dobírku, prodávající po něm bude požadovat zaplacení dobírky a další náklady.

Pokud zákazník zvolil platbu dobírkou u České pošty, k celkové částce objednávky připočteme dodatečně doběrečné, což činí 37,- Kč. V den, kdy bude balík předán České poště, zašleme Vám sms s informací o celkové částce a o úložní době - dokdy je nutné si balík příp. vyzvednout na poště, pokud zákazník nebyl zastižen na adrese. Činíme tak, jelikož se může stát, že si zákazník nevyzvedne balík - zapomene, je hospitalizován v nemocnici apod. Pokud se nám balík vrátí zpět, budeme zákazníka telefonicky kontaktovat a můžeme se domluvit, že zašleme znovu. Ale už jen při platbě předem. A to i u následujících objednávek. K celkové částce budou připočítány náklady - poštovné a doběrečné za předešlou zásilku.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Při splnění všech podmínek "Odstoupení od smlouvy" má Kupující nárok na vrácení nákladů na nejlevnější dopravu zboží k prodejci. Odstoupení od smlouvy není možné u zboží, kde již kupující porušil hygienický obal. Prodávající může cenu snížit o hodnotu zboží, kterou zboží ztratilo jinak, než běžným používáním. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@uvgely-laraprofinails.eu) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
  • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrověně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží (jako např. UV gely, pudr, liquid, atd.), u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

Veškeré produkty jsou od certifikovaného německého výrobce a dalších výrobců EU. Tyto výrobky jsou podrobeny přísné kontrole a zaručují konzistentní kvalitu. Jak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Produkty jsou určeny pro profesionální použití a předpokládá se, že kupující zná všeobecnou znalost a technologické postupy pro správnou práci s materiálem, které získá na rekvalifikačním kurzu.

Při práci s materiálem kupující zajistí dostatečné větrání, uschovává mimo dosah dětí. Je si vědom, že výrobky dráždí oči, dýchací orgány, kůži, může vyvolat senzibilaci při styku s kůží, musí uchovávat obal těsně uzavřený, musí uchovávat mimo dosah zdrojů zapálení, při používání se nesmí jíst ani pít, kouřit, při požití je škodlivý, při zasažení očí musí ihned důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře, nespotřebovaný materiál musí chránit před denním světlem. Některý materiál, zejména některé barevné gely, se musí před použitím promíchat.

VIII. Čestné prohlášení kupujícího

Kupující si je náležitě vědom toho, že nabízené produkty jsou pro profesionální použítí. Tudíž je předpokládáno, že kupujícím je proškolená osoba, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu a zná technologické postupy a umí zacházet s těmito produkty. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.

IX.Platební podmínky

  1. Platba probíhá vždy předem na účet: 2108002939/2700 (Unicredit bank). Kupující vždy uvádí své celé jméno do zprávy pro příjemce a variabilní symbol, pokud je kupujícímu přidělen.
  2. Na přijetí platby prodávající čeká týden, tzn. 5 pracovních dnů, pokud do této doby platba nepřijde, zboží je automaticky vráceno zpět do prodeje. Je možné se samozřejmě domluvit i na pozdější platbě, ale vždy předem. Je možná i rezervace zboží. Pokud ale nebude dodrženo to, na čem jsme se domluvili, další rezervace již nebude možná. V případě nevyzvednutí balíčku na dobírku, prodávající bude požadovat úhradu poštovného s doběrečným a balného v plné výši.

 

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

Zboží je odesíláno prostřednictvím Zásilkovny. Zboží tak lze vyzvednout na jakékoliv jejich pobočce. Či je možné prostřednictvím zásilkovny odeslat i Českou poštou balík do ruky. Ceny se vždy řídí platným ceníkem Zásilkovny.

Prostřednictvím České pošty lze zaslat i menší zásilky - do 5 cm.

Zboží odesíláme zpravidla do dvou pracovních dní od přijetí platby, nejdéle pak do 4 pracovních dní.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, poškozenost obsahu balíku) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@uvgely-laraprofinails.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁSILKOVNA

Cena dopravy na pobočku zásilkovny je 55,- Kč - a to u balíčků do 1900g.

Od 2 kg je cena balíčků do zásilkovny vyšší. Odvíjí se dle váhy přímo Vašeho balíčku a bude Vám sdělena.

CLEANER PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSILKOVNY NEZASÍLÁME, POUZE ČESKOU POŠTOU - JAKO DOPORUČENÝ BALÍČEK.

Je možné odeslat i jako balík do ruky prostřednictvím České pošty a to za cenu 95,- Kč.

 

ČESKÁ POŠTA

Zasíláme vždy za co nejnižší možnou cenu. Barevné gely, i stavební gely lze zaslat jako doporučenou zásilku. Cena tohoto poštovného je 50,- Kč.

Větší balíčky odesíláme jako doporučený balík. Cena se odvíjí dle váhy a výšky balíku. Případný přeplatek poštovného Vám bude vrácen na účet, odkud přišla platba za objednávku.

 

Na Slovensku lze vyzvednout na pobočce zásilkovny. Cena dopravy je 80,- Kč - do 5 kg.

Či je možné zaslat poštou přímo Vám na adresu - cena - 110,- Kč

OSOBNÍ PŘEVZETÍ: je možné po předchozí domluvě vyzvednout na adrese: Němčany 251 za Slavkovem u Brna. Pouze výdej zboží, neslouží jako prodejna, jsme pouze e-shop. Lze využít pouze po provedení řádné objednávky na našem e-shopu a u platby předem na účet.

Poštovné zdarma je u objednávek nad 1.500,- Kč v České republice, pouze při platbě předem na účet.

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 100 EU - POŠTA ČI DOPRAVNÉ ZDARMA! - pouze do těchto zemí: Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Polsko, Slovensko.

PŘI OBJEDNÁVCE NAD 200 EU pošta či dopravné ZDARMA - do těchto zemí: Španělsko, Francie, Řecko, Velká Británie, Chorvatsko, Slovinsko.

 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Vrácení zboží - nákup na IČ

Na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ, se nevztahuje zákonná 14ti denní lhůta na vrácení či výměnu zboží. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Přesto umožňujeme vrácení zboží a to za odečtení 5% z ceny zboží, která bude předem uhrazená na náš podnikatelský čet. Nebudou proplaceny náklady za poštovné.

Vrácení zboží nad 14ti denní lhůtu

Vrátit zboží nad 14 dní je možné pouze po individuální domluvě. V případě akceptace vrácení peněz či zboží si účtujeme 15 % z ceny zboží, nebudou proplaceny náklady na poštovné.

 


XII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Alena Sádlíková, Němčany 251, 684 01, internetová adresa: www.uvgely-laraprofinails.eu

4.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktualizováno 3.1.2018.